Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/core.php on line 1

Info

Skattmasen drivs i projektform och är tänkt som en inspirationskälla till att göra rätt. Men tänk på att uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella. Kontrollera alltid en uppgift innan den används.

Om oss
Sekretesspolicy


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 6

Traktamente 2016 – Sverige

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/meta.php on line 1 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 14 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 21

Företag kan betala ut ett skattefritt traktamente 2016 med ett belopp 220 kronor per dag om nedanstående förutsättningar uppfylls.

Ett traktamente kan betalas ut av arbetsgivaren för att täcka ökade kostnader som uppstår vid tjänsteresor. De ökade omkostnaderna som uppstår vid en tjänsteresa kan vara logi, måltidskostnader och övriga småutgifter. Storleken på ett traktamente kan variera hos olika arbetsgivare men det finns ett takbelopp för den skattefria delen, traktamenten som överstiger den skattefria delen blir skattepliktigt. Skatteverket beslutar om de schablonbelopp som gäller för den skattefria delen i Sverige och utomlands.

Förutsättningar för ett skattefritt traktamente 2016

För att ett skattefritt traktamente ska kunna utbetalas krävs att:
-minst en övernattning sker och
-tjänsteresan sker till en plats som är mer än 5 mil från arbetsplatsen och bostaden

Eftersom det måste ske minst en övernattning så blir ett utbetalt traktamente för en endagsförrättning alltid skattepliktigt.

Skattefritt traktamente för 2016

För tjänsteresor som är kortare än tre månader kan man för varje hel dag betala ut ett helt maximibelopp. För tjänsteresor som påbörjas efter klockan 12.00 eller avslutas före klockan 19.00 så kan man betala ut ett halvt maximibelopp. För tjänsteresor som är längre än 3 månader kan man betala ut 70% av ett maximibelopp. Om arbetstagaren haft utgifter för logi men inte redovisar kostnaderna kan man betala ut ett halvt maximibelopp.

TraktamenteBelopp
Hel dag (helt normalbelopp)220
Halv dag (halvt normalbelopp)110
Logi (halvt normalbelopp)110
Efter tre månader (70% av normalbelopp)154

Ibland står arbetsgivaren för måltider under tjänsteresan och då ska den skattefria delen av traktamentet reduceras, det är enbart kost som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel som inte ska reducera den skattefria delen av traktamentet.

MåltidHeltHalvt70%
Frukost-44-22-31
Lunch-77-39-54
Middag-77-39-54
Lunch & middag-154-77-108
Frukost, lunch & middag-198-99-139

Om till exempel arbetsgivaren stått för hotellfrukost vid en hel dags tjänsteresa så kan endast 176 kronor (220-44) betalas ut i skattefritt traktamente.

Kostförmån

Kostförmån ska påföras om arbetsgivaren står för måltider under en tjänsteresa, dock inte vid hotellfrukost som ingår obligatoriskt i priset och vid intern samt extern representation.

Källa: Skatteverket.se

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 30
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 36 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/social.php on line 1 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 40 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/single.php on line 44

Populärt

Deklaration 2016
Brytpunkt 2016
Traktamente 2016

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.