Skattetillägg förbjudet lån

Skattmasen har gått igenom skatteverkets ställningstagande: Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse.

Förbjudet lån

Hantering av ett så kallat ”Förbjudet lån” är en ofta återkommande frågeställning. Ofta har en aktieägare lånat pengar av bolaget, ibland av misstag och ibland medvetet. Även om lånet är för en kortare tid så klassificeras det ändå som ett förbjudet lån vilket då får skattekonsekvenser. Ett förbjudet lån beskattas som en löneutbetalning vilket kan bli mycket kostsamt. Beskattning inklusive skattetillägg på ett förbjudet lån uppgående till 1.000.000 kronor kan mycket väl totalt uppgå till 800.000 kronor (1.000.000 x 57% + skattetillägg 40%), även om lånet bara varit exempelvis en månad.

Skattetillägg förbjudet lån

Skatteverket har redogjort för deras syn på hur de ska debitera skattetillägg vid ett förbjudet lån, i det fall en revisor skickat in en oren revisionsberättelse till skatteverket och den innehåller uppgifter om att det funnits ett förbjudet lån i aktiebolaget.

Om den orena revisionsberättelsen endast innehåller uppgifter om att det funnits ett förbjudet lån och att det är exempelvis en aktieägare, så innebär det inte grund för att sätta ned skattetillägget. Detta förhållningssätt grundar sig i att skatteverket då inte utan utredning kan kontakta den som upptaget det förbjudna lånet, utan måste först utreda vem som upptaget lånet. Skatteverket beskriver även att den vanligaste skrivningen i en oren revisionsberättelse är att inte specifikt namnge den som uppburit det förbjudna lånet, och det kan Skattmasen även vitsorda.

Om den orena revisionsberättelsen mot förmodan skulle innehålla uppgifter om vem som uppburit lånet så anser skatteverket att skattetillägget ska sättas ned med tre fjärdedelar. Att skattetillägget inte sätts ned helt motiveras med att det funnits en risk för skatteundandragande. Här anser Skattmasen att skatteverket är väl restriktiv i sin tolkning och Skattmasen hade gärna sett att skatteverket då skulle sätta ned skattetillägget helt.

Det återstår att se om revisorerna efter detta ställningstagande, oftare i en oren revisionsberättelse namnger den som uppburit ett förbjudet lån, för att denna ska få ett lägre skattetillägg.

Källa: skatteverket.se

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.