Rotavdrag reparation Värmepump

Skattmasen har gått igenom skatteverkets ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion.

Rotavdrag reparation värmepump

Ställningstagandet gäller om man får ROT-avdrag för exempelvis reparation av en värmepump (bergvärmepump och luftvärmepump), annan typ av värmepanna, vattenpump, med mera. Skatteverket meddelar att man får ROT-avdrag vid reparation av fastighetens grundläggande funktion för värme och vatten.

Det vill säga, man får rotavdrag för reparation av värmepump, vattenpump med mera.

Ej ROT-avdrag för service

Det är en stor skillnad på reparation och service då man avseende regelbunden (service sker flera gånger under inventariernas livslängd) service inte får ROT-avdrag.

Skattmasens tolkning

Skattmasen drar slutsatsen att om man byter ut en bergvärmepumps kompressor så är det en reparation som man får ROT-avdrag för. Men om man låter rengöra och byta ut ett filter i samma värmepump så är det inte något man får ROT-avdrag för eftersom det är en regelbunden åtgärd som behöver utföras.

Ej ROT-avdrag för reparation av diskmaskin och tvättmaskin

Man får ej reparation av diskmaskin och tvättmaskin eftersom det är en inventarie som inte är nödvändig för fastighetens försörjning av värme eller vatten.

ROT-avdrag

ROT-avdrag står för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Rotavdraget är 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år, maxbeloppet räknas även ihop med Rutavdraget.

Källa: skatteverket.se

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.