Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/core.php on line 1

Info

Skattmasen drivs i projektform och är tänkt som en inspirationskälla till att göra rätt. Men tänk på att uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella. Kontrollera alltid en uppgift innan den används.

Om oss
Sekretesspolicy

Rotavdrag reparation Värmepump
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/index.php on line 10

Skattmasen har gått igenom skatteverkets ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion.

Rotavdrag reparation värmepump

Ställningstagandet gäller om man får ROT-avdrag för exempelvis reparation av en värmepump (bergvärmepump och luftvärmepump), annan typ av värmepanna, vattenpump, med mera. Skatteverket meddelar att man får ROT-avdrag vid reparation av fastighetens grundläggande funktion för värme och vatten.

Det vill säga, man får rotavdrag för reparation av värmepump, vattenpump med mera.

Ej ROT-avdrag för service

Det är en stor skillnad på reparation och service då man avseende regelbunden (service sker flera gånger under inventariernas livslängd) service inte får ROT-avdrag.

Skattmasens tolkning

Skattmasen drar slutsatsen att om man byter ut en bergvärmepumps kompressor så är det en reparation som man får ROT-avdrag för. Men om man låter rengöra och byta ut ett filter i samma värmepump så är det inte något man får ROT-avdrag för eftersom det är en regelbunden åtgärd som behöver utföras.

Ej ROT-avdrag för reparation av diskmaskin och tvättmaskin

Man får ej reparation av diskmaskin och tvättmaskin eftersom det är en inventarie som inte är nödvändig för fastighetens försörjning av värme eller vatten.

ROT-avdrag

ROT-avdrag står för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Rotavdraget är 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år, maxbeloppet räknas även ihop med Rutavdraget.

Källa: skatteverket.se

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/meta-front.php on line 1
Sänkt tak för rutavdraget till 25000 kronor
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/index.php on line 10

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 föreslagit att taket för rutavdraget ska sänkas till 25000 kronor för personer som ännu inte fyllt 65 år vid årets ingång. För personer som är äldre än 65 år så ska taket fortfarande vara 50000 kronor.

Sänkt RUT-avdrag påverkar relativt få

Sänkningen av taket för rutavdraget beräknas påverka cirka 2% av köparna av RUT-tjänster. Vid en kostnad om 400 kronor per köpt timme så kan man med det lägre taket anlita RUT-tjänster (exempelvis hemstädning, fönsterputsning, flyttstädning med mera) för cirka 10 timmar per månad, en familj om två vuxna skattskyldiga personer kan således tillsammans köpa RUT-tjänster om totalt cirka 20 timmar per månad utan att slå i nya taket om 25000 kronor per person.

Inget RUT-avdrag för matlagning

Utöver sänkningen av taket för RUT-avdraget föreslås även att matlagningen inte längre ska inkluderas i RUT-tjänster. Att skattereduktion för matlagning slopas får dock inga konsekvenser på skattereduktion för barnpassning, barnvakter kan fortfarande kan laga mat till barnen då det ryms inom området för barnpassning.

Inget rutavdrag för sanering av klotter och poolrengöring

Städning med avancerad städutrustning eller annan avancerad utrustning ska inte längre omfattas av RUT-avdraget, exempel på sådan tjänster som undantas är sanering av klotter och poolrengöring.

Enligt skatteverket fick under 2014 över 616 tusen personer över 3 miljarder kronor i RUT-avdrag.

Källor: Regeringen.se, Skatteverket.se

 

 

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/meta-front.php on line 1

Populärt

Deklaration 2016
Brytpunkt 2016
Traktamente 2016

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.