Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/core.php on line 1

Info

Skattmasen drivs i projektform och är tänkt som en inspirationskälla till att göra rätt. Men tänk på att uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella. Kontrollera alltid en uppgift innan den används.

Om oss
Sekretesspolicy

Förseningsavgift skatteverket
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/index.php on line 10

Förseningsavgift skatteverket tas ut om de inte får in deklarationer i tid.

Förseningsavgift skatteverket – inkomstdeklaration

Skatteverket tar ut förseningsavgift om inkomstdeklarationen kommer in för sent. Fysiska personer ska lämna in den årliga inkomstdeklarationen senast den 2-maj.

Företag ska lämna in sin deklaration senast 6 (papper) eller 7 (elektroniskt) månader efter bokslutsdagen beroende på om bolaget lämnar in deklarationen genom pappersblanketten eller elektroniskt. För bolag som har bokslut 30-juni gäller dock 5,5 månader alternativt 6,5 månader. För företag som har annan bokslutsdag än 30/4, 30/6, 31/8 eller 31/12 så sammanfaller deras deklarationsinlämning med tidpunkten för bokslutsdagen närmast efter de nu uppräknade bokslutstidpunkterna. Skatteverket får som mest ta ut 3 förseningsavgifter.

FörseningsavgiftEfter deklarationsdagen3 månader för sent5 månader försent
Aktiebolag och ekonomiska föreningar625062506250
Övriga skattskyldiga, såsom fysiska personer, handelsbolag, med mera125012501250

Förseningsavgift skatteverket bör undvikas.

Förseningsavgift skatteverket – skattedeklaration

Företag som är momsregistrerad ska antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis lämna in en momsdeklaration. Företag som är registrerad som arbetsgivare ska antingen skicka in arbetsgivardeklaration månadsvis eller årsvis. Om den skattskyldige missar att lämna in två deklarationer samma dag så får skatteverket endast ta ut en avgift.

FörseningsavgiftEfter deklarationsdagenEfter föreläggande
Momsdeklaration6251250
Arbetsgivardeklaration6251250
Moms- och arbetsgivaradeklaration samtidigt6251250

Förseningsavgift skatteverket – periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning ska antingen lämnas in månadsvis eller kvartalsvis. När en skattskyldig lämnar in en periodisk sammanställning för sent tas en avgift ut.

FörseningsavgiftEfter deklarationsdagen
Periodisk sammanställning1250

Begäran om befrielse från förseningsavgift

Även om skatteverket har rätt att ta ut förseningsavgift kan det vara en god ide att svara på övervägandet om förseningsavgift och förklara hur förseningen uppstått. Skatteverket kan mycket väl fria från förseningsavgift om man i övrigt skött sig.

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/meta-front.php on line 1

Populärt

Deklaration 2016
Brytpunkt 2016
Traktamente 2016

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.