Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/core.php on line 1

Info

Skattmasen drivs i projektform och är tänkt som en inspirationskälla till att göra rätt. Men tänk på att uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella. Kontrollera alltid en uppgift innan den används.

Om oss
Sekretesspolicy

Avgift kronofogden Avdragsgill
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/index.php on line 10

Kronofogden har till uppgift att hjälpa den som inte fått betalt. Kronofogden har även till uppgift att stödja den som har en skuld att betala.

Men kronofogden har även andra uppgifter än att fastställa och driva in fordringar. Kronofogden handlägger även skuldsaneringsärenden, utövar konkurstillsyn. Kronofogden samverkar även med andra myndigheter för att bekämpa grov organiserad verksamhet, arbetar stödjande till lärare inom grundskola och gymnasieskola för ökade kunskaper inom privatekonomi för ungdomar samt samarbetar med flertalet parter inom projektet ”Trygga din ekonomiska framtid” som bland annat syftar till att öka privatekonomiskt kunnande för vuxna.

Kronofogdens avgifter

För sitt arbete tar kronofogden ut olika avgifter, det är bland annat avgifter för ansökan om betalningsföreläggande som för närvarande uppgår till 300 kronor och begäran om verkställighet som uppgår till 600 kronor per år. Det kan även vara avgifter för handräckning, försäljning av fast eller lös egendom med mera. Oftast så är det den som är skyldig pengar som ska betala avgifterna.

Avgift kronofogden avdragsgill

För företag är avgift till kronofogden i huvudsak avdragsgill, både vad gäller gäldenärens (den som har en skuld) och borgenärens (fordringsägaren) kostnader.

Ej avdragsgilla avgifter

Kronofogdens avgifter avseende obetalda skatter och avgifter är dock inte avdragsgill. Avgiften till kronofogden uppgår till 600 kronor vid obetalda skatter.

För att en skatteskuld ska komma till kronofogden för indrivning krävs det att den skattskyldige har underskott på sitt skattekontot vid två månadsskiften i följd, skulden måste även komma upp i beloppsgränsen så att ett betalningskrav har skickats ut. Ett betalningskrav skickas ut om den skattskyldige har ett underskott på avstämningsdagen på 2000 kronor, om det gäller ett företag/arbetsgivare som ska lämna moms- och arbetsgivardeklarationer eller har F-skatt är gränsen istället 10000 kronor för att ett betalningskrav ska skickas ut. Om det är belopp under dessa två gränsvärden skickas bara en betalningsuppmaning ut och skulden riskerar då ej att gå till kronofogden med risk för ej avdragsgilla kostnader avseende kronofogdens avgifter.

Källor: Kronofogden.se och Skatteverket.se

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /storage/content/76/142176/skattmasen.se/public_html/wp-content/themes/Adsense Pro Ultimate 2.0/meta-front.php on line 1

Populärt

Deklaration 2016
Brytpunkt 2016
Traktamente 2016

© Copyright 2015-2016 Skattmasen.se.